Фирма ДИНКО ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ, вкл. и в качеството му на СТАРТ – ДИНКО ПЕТРОВ – ЕТ гр.СТАРА ЗАГОРА булстат, адрес, телефон, мнения, работа, заплата

Фирма ДИНКО ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ, вкл. и в качеството му на СТАРТ – ДИНКО ПЕТРОВ – ЕТ булстат

Адрес: ул. ОХРИД №12

Булстат: BG833001200

Дата на регистрация: 15.04.2002

Населено място: гр.СТАРА ЗАГОРА

Община: СТАРА ЗАГОРА

Област: СТАРА ЗАГОРА