Фирма ДОНА СТОЯНОВА ИВАНОВА, вкл. и в качеството му на МАКСИМ-49 – ДОНА ИВАНОВА – ЕТ гр.ШУМЕН булстат, адрес, телефон, мнения, работа, заплата

Фирма ДОНА СТОЯНОВА ИВАНОВА, вкл. и в качеството му на МАКСИМ-49 – ДОНА ИВАНОВА – ЕТ булстат

Адрес: ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА

Булстат: BG040059647

Дата на регистрация: 14.04.1994

Населено място: гр.ШУМЕН

Община: ШУМЕН

Област: ШУМЕН